Lionnix Quốc tế Lionnix Việt Nam

Tìm kế hoạch phù hợp cho cửa hàng của bạn

*Đối với hình thức vận chuyển ePacket, chi phí đã bao gồm trong Base Cost

Sản phẩm Class Base cost Shipping surcharge
Shunfeng Shunfeng express Yunexpress Usps DHL Fedex
20oz Tumbler – (Ship WW) Silver 16.5 - - 2 - 15 -
Gold 16.25 - - 2 - 15 -
Platinum 16 - - 2 - 15 -
20oz Tumbler (Ship US) Silver 16 2 - 2 - 15 -
Gold 15.75 2 - 2 - 15 -
Platinum 15.5 2 - 2 - 15 -
30oz Tumbler – (Ship US) Silver 18.5 2 - 2 - 15 -
Gold 18.25 2 - 2 - 15 -
Platinum 18 2 - 2 - 15 -
30oz Tumbler – (Ship WW) Silver 19 - - 2 - 15 -
Gold 18.75 - - 2 - 15 -
Platinum 18.5 - - 2 - 15 -
Auto sun shade Silver 16 - - 4.5 - - -
Gold 15.5 - - 4.5 - - -
Platinum 15 - - 4.5 - - -
Blanket children (140×110) Silver 24 1.5 6 2 2 14
Gold 23.5 1.5 6 2 2 14 -
Platinum 23.25 1.5 6 2 2 14 -
Blanket Large Silver 27 2 7 2.5 2.5 16
Gold 26 2 7 2.5 2.5 16 -
Platinum 25.25 2 7 2.5 2.5 16 -
Blanket X-Large Silver 28.5 2 7 2.5 2.5 16
Gold 27.5 2 7 2.5 2.5 16 -
Platinum 27 2 7 2.5 2.5 16 -
Bomber jacket 3D Silver 32 - - 6.5 4 19 19
Gold 31.5 - - 6.5 4 19 19
Platinum 31 - - 6.5 4 19 19
Bomber 3D Silver 32 - - 6.5 4 19 19
Gold 31.5 - - 6.5 4 19 19
Platinum 31 - - 6.5 4 19 19
Bomber jacket 2D Silver 28.5 - - 2 4 19 19
Gold 27.5 - - 2 4 19 19
Platinum 27.25 - - 2 4 19 19
Casual Zipper Hoodie Silver 21.5 - - 2.5 2.5 19 19
Gold 21 - - 2.5 2.5 19 19
Platinum 20 - - 2.5 2.5 19 19
Combo Hollow Tanktop - Legging Silver 21 1 - 3 - 28 28
Gold 21 1 - 3 - 28 28
Platinum 21 1 - 3 - 28 28
Cross Shoulder Shirt Silver 13.5 - - 1.5 1.5 14 14
Gold 13 - - 1.5 1.5 14 14
Platinum 12.5 - - 1.5 1.5 14 14
Doormat Large – 60×90 Silver 26.5 2 - 2 2 19
Gold 25.5 2 - 2 2 19 -
Platinum 24.5 2 - 2 2 19 -
Doormat Medium – 45×75 Silver 19 2 - 2 2 19
Gold 18 2 - 2 2 19 -
Platinum 17.5 2 - 2 2 19 -
Doormat Small – 40×60 Silver 16.5 2 - 2 2 15
Gold 15 2 - 2 2 15 -
Platinum 14.5 2 - 2 2 15 -
Fleece hoodie 2D Silver 28 - - 2 4 14 14
Gold 27.5 - - 2 4 14 14
Platinum 27.25 - - 2 4 14 14
Fleece Hoodie 3D Silver 32 1.5 - 2 4.5 19 19
Gold 31 1.5 - 2 4.5 19 19
Platinum 30.5 1.5 - 2 4.5 19 19
Hawaiian Tshirt Silver 14.5 1 - 2 2 14 14
Gold 14 1 - 2 2 14 14
Platinum 13.5 1 - 2 2 14 14
Hollow tanktop 3D Silver 10.5 0.5 - 1.5 1.5 14 14
Gold 10.5 0.5 - 1.5 1.5 14 14
Platinum 10.5 0.5 - 1.5 1.5 14 14
Hoodie 3D Silver 18.25 1 - 2.5 3 14.5 14.5
Gold 17.75 1 - 2.5 3 14.5 14.5
Platinum 17 1 - 2.5 3 14.5 14.5
Jacket 2D Silver 29 1 - 1.5 3 14.5
Gold 28.5 1 - 1.5 3 14.5 -
Platinum 28 1 - 1.5 3 14.5 -
Jacket 3D Silver 31 1 - 1.5 - 14.5 14.5
Gold 30.5 1 - 1.5 - 14.5 14.5
Platinum 29.5 1 - 1.5 - 14.5 14.5
Legging 3D Silver 10.5 0.5 - 1.5 - 14 14
Gold 10.5 0.5 - 1.5 - 14 14
Platinum 10.5 0.5 - 1.5 - 14 14
New Blanket Children Silver 26 1.5 6 2 2 15
Gold 24.5 1.5 6 2 2 15 -
Platinum 23.75 1.5 6 2 2 15 -
New Blanket Large Silver 29 2 6 2.5 2.5 19
Gold 28 2 6 2.5 2.5 19 -
Platinum 26.75 2 6 2.5 2.5 19 -
New Blanket X-Large Silver 30.5 2 7 2.5 2.5 22
Gold 29.5 2 7 2.5 2.5 22 -
Platinum 28.5 2 7 2.5 2.5 22 -
Polo Tshirt 3D Silver 13.25 1.5 - 1.5 2 14 14
Gold 12.5 1.5 - 1.5 2 14 14
Platinum 12 1.5 - 1.5 2 14 14
Puzze - 1000 pcs Silver 20 4.5 4.5 4.5 - 13
Gold 20 4.5 4.5 4.5 - 13 -
Platinum 20 4.5 4.5 4.5 - 13 -
Puzze - 500 pcs Silver 18 3 3 3 4.5 13
Gold 18 3 3 3 4.5 13 -
Platinum 18 3 3 3 4.5 13 -
Quilts King (200x230) Silver 37 1.5 2.5 2.5 2.5 22
Gold 36.5 1.5 2.5 2.5 2.5 22 -
Platinum 36 1.5 2.5 2.5 2.5 22 -
Quilts Queen (180x200) Silver 33 1.5 2 2 2 19
Gold 32.5 1.5 2 2 2 19 -
Platinum 32 1.5 2 2 2 19 -
Quilts Single (130x150) Silver 26.5 0.5 1 1 1 15
Gold 26 0.5 1 1 1 15 -
Platinum 25.75 0.5 1 1 1 15 -
Quilts Superking (230x280) Silver 42 1.5 2.5 2.5 2.5 25
Gold 41.5 1.5 2.5 2.5 2.5 25 -
Platinum 41 1.5 2.5 2.5 2.5 25 -
Quilts Twin (150x200) Silver 28 0.5 1.5 1.5 1.5 15
Gold 27.75 0.5 1.5 1.5 1.5 15 -
Platinum 27.25 0.5 1.5 1.5 1.5 15 -
Reze Silver 35 - - 0 4 6
Gold 34.5 - - 0 4 6 -
Platinum 33.5 - - 0 4 6 -
Round Carpet Large – 120 Silver 26 2.5 - 2.5 2.5 19 -
Gold 25 2.5 - 2.5 2.5 19 -
Platinum 24.5 2.5 - 2.5 2.5 19 -
Round Carpet Medium – 100 Silver 20 2 - 2 2 17 -
Gold 19 2 - 2 2 17 -
Platinum 18.5 2 - 2 2 17 -
Round Carpet Small – 60 Silver 14.5 2 - 2 2 15 -
Gold 13 2 - 2 2 15 -
Platinum 12.5 2 - 2 2 15 -
Round Carpet X.Large – 150 Silver 38 5 - 5 5 29 -
Gold 37 5 - 5 5 29 -
Platinum 36.5 5 - 5 5 29 -
Rug Carpet X-Large (167×274) Silver 76 - - 0 - - -
Gold 75.5 - - 0 - - -
Platinum 75 - - 0 - - -
Rug Carpet Large (152×244) Silver 46.9 17.25 - 16.5 17.25 17.25 -
Gold 44.5 17.25 - 16.5 17.25 17.25 -
Platinum 42.5 17.25 - 16.5 17.25 17.25 -
Rug Carpet Medium (122×183) Silver 34.9 13 - 7.5 13 13 -
Gold 33 13 - 7.5 13 13 -
Platinum 32 13 - 7.5 13 13 -
Rug Carpet Small (91×152) Silver 27.9 5.5 - 3.5 5.5 20 -
Gold 26.4 5.5 - 3.5 5.5 20 -
Platinum 24.5 5.5 - 3.5 5.5 20 -
Shoes - High top VIP Silver 34 5 - 0 5 6 -
Gold 33.5 5 - 0 5 6 -
Platinum 32.5 5 - 0 5 6 -
Shoes - Low top VIP Silver 32.5 5 - 0 5 6 -
Gold 32 5 - 0 5 6 -
Platinum 31 5 - 0 5 6 -
Shoes - Low top VIP Extra Silver 33.5 4 - 0 4 6 -
Gold 33 4 - 0 4 6 -
Platinum 32 4 - 0 4 6 -
Shoes - Sneaker Silver 31.5 5 5 0 5 6 -
Gold 31 5 5 0 5 6 -
Platinum 30 5 5 0 5 6 -
Short 3D Silver 13 0.5 - 1.5 2 14 14
Gold 12.75 0.5 - 1.5 2 14 14
Platinum 12.7 0.5 - 1.5 2 14 14
Sweatshirt 3D Silver 17 0.5 - 2.5 2.5 14.5 14.5
Gold 16.5 0.5 - 2.5 2.5 14.5 14.5
Platinum 15.75 0.5 - 2.5 2.5 14.5 14.5
Tanktop 3D Silver 9.25 0.5 - 1.5 1.5 14 14
Gold 9.25 0.5 - 1.5 1.5 14 14
Platinum 9.25 0.5 - 1.5 1.5 14 14
Tim Boot Silver 44.5 - - 19 - 22 13
Gold 43.5 - - 19 - 22 13
Platinum 42.5 - - 19 - 22 13
Tshirt 3D Silver 9.5 0.5 - 1.5 1.5 14 14
Gold 9.25 0.5 - 1.5 1.5 14 14
Platinum 9 0.5 - 1.5 1.5 14 14
Winter Boot Silver 44.5 - - 19 - 22 13
Gold 43.5 - - 19 - 22 13
Platinum 42.5 - - 19 - 22 13
Yeezy V2 Silver 35 - - 0 4 6 -
Gold 34.5 - - 0 4 6 -
Platinum 33.5 - - 0 4 6 -
Zipper hoodie 3D Silver 24 1.5 - 2.5 3.5 19 19
Gold 23.5 1.5 - 2.5 3.5 19 19
Platinum 22.5 1.5 - 2.5 3.5 19 19
Long pant Silver 16.5 1 - 2 3 15 14.5
Gold 15.5 1 - 2 3 15 14.5
Platinum 15 1 - 2 3 15 14.5
Skinny tumbler 15OZ Silver 15 - - 0 - 15 -
Gold 14.5 - - 0 - 15 -
Platinum 14 - - 0 - 15 -
Skinny tumbler 20OZ Silver 17 - - 0 - 15 -
Gold 16.5 - - 0 - 15 -
Platinum 16 - - 0 - 15 -
Skinny tumbler 30OZ Silver 18.5 - - 0 - 15 -
Gold 18 - - 0 - 15 -
Platinum 17.5 - - 0 - 15 -
AJ Hight top Silver 44 - - 0 - 8 8
Gold 43.5 - - 0 - 8 8
Platinum 43 - - 0 - 8 8
Sweater China Silver 21

0
15 -
Gold 21

0
15 -
Platinum 21

0
15 -
Neckgaiter Silver 6

0
- -
Gold 6

0
- -
Platinum 6

0
- -
POLYESTER CARPET SMALL Silver 16.5

2
- -
Gold 15

2
- -
Platinum 14.5

2
- -
POLYESTER CARPET MEDIUM Silver 19

2
- -
Gold 18

2
- -
Platinum 17.5

2
- -
POLYESTER CARPET LARGE Silver 26.5

2
- -
Gold 25.5

2
- -
Platinum 24.5

2
- -

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu hành trình kinh doanh của mình?

Thiết lập cửa hàng trực tuyến của bạn chỉ với một vài cú nhấp chuột.