Lionnix Quốc tế Lionnix Việt Nam

Tìm kế hoạch phù hợp cho cửa hàng của bạn

*Đối với hình thức vận chuyển ePacket, chi phí đã bao gồm trong Base Cost

Sản phẩm Class Base cost Shipping surcharge
Shunfeng Shunfeng Express Yunexpress Usps DHL Fedex

20oz Tumbler

(Ship WW)

Sliver 16.5 - - - 2 15 -
Gold 16.25 - - - 2 15 -
Platinum 16 - - - 2 15 -

20oz Tumbler

(Ship US)

Sliver 16 2 2 - 2 15 -
Gold 15.75 2 2 - 2 15 -
Platinum 15.5 2 2 - 2 15 -

30oz Tumbler

(Ship US)

Sliver 18.5 2 2 - 2 15 -
Gold 18.25 2 2 - 2 15 -
Platinum 18 2 2 - 2 15 -

30oz Tumbler

(Ship WW)

Sliver 19 2 - - 2 15 -
Gold 18.75 2 - - 2 15 -
Platinum 18.5 2 - - 2 15 -

Auto sun shade

Sliver 15 - - - - - -
Gold 14.5 - - - - - -
Platinum 14 - - - - - -

Blanket children

(140×110)

Sliver 24 1.5 6 2 2 14 -
Gold 23.5 1.5 6 2 2 14 -
Platinum 23.25 1.5 6 2 2 14 -

Blanket Large

Sliver 27 2 7 2.5 2.5 16 -
Gold 26 2 7 2.5 2.5 16 -
Platinum 25.25 2 7 2.5 2.5 16 -

Blanket X-Large

Sliver 28.5 2 7 2.5 2.5 16 -
Gold 27.5 2 7 2.5 2.5 16 -
Platinum 27 2 7 2.5 2.5 16 -

Bomber jacket 3D

Sliver 32 - - 4 6.5 19 19
Gold 31.5 - - 4 6.5 19 19
Platinum 31 - - 4 6.5 19 19

Bomber 3D

Sliver 31 - - 4 6.5 19 19
Gold 31.5 - - 4 6.5 19 19
Platinum 31 - - 4 6.5 19 19

Bomber jacket 2D

Sliver 28.5 - - 4 2 19 19
Gold 27.5 - - 4 2 19 19
Platinum 27.25 - - 4 2 19 19

Casual Zipper Hoodie

Sliver 21.5 - - 2.5 2.5 19 19
Gold 21 - - 2.5 2.5 19 19
Platinum 20 - - 2.5 2.5 19 19

Combo Hollow

Tanktop - Legging

Sliver 21 1 - - 3 28 28
Gold 21 1 - - 3 28 28
Platinum 21 1 - - 3 28 28

Cross Shoulder Shirt

Sliver 13.5 - - 1.5 1.5 14 14
Gold 13 - - 1.5 1.5 14 14
Platinum 13.25 - - 1.5 1.5 14 14

Doormat Large –

60×90

Sliver 26.5 2 - 2 2 19 -
Gold 25.5 2 - 2 2 19 -
Platinum 24.5 2 - 2 2 19 -

Doormat Medium –

45×75

Sliver 19 2 - 2 2 19 -
Gold 18 2 - 2 2 19 -
Platinum 17.5 2 - 2 2 19 -

Doormat Small –

40×60

Sliver 16.5 2 - 2 2 15 -
Gold 15 2 - 2 2 15 -
Platinum 14.5 2 - 2 2 15 -

Fleece hoodie 2D

Sliver 28 - - 4 2 14 14
Gold 27.5 - - 4 2 14 14
Platinum 27.25 - - 4 2 14 14

Fleece Hoodie 3D

Sliver 32 1.5 - 4.5 2 19 19
Gold 31 1.5 - 4.5 2 19 19
Platinum 30.5 1.5 - 4.5 2 19 19

Hawaiian Tshirt

Sliver 14.5 1 - 2 2 14 14
Gold 14 1 - 2 2 14 14
Platinum 13.5 1 - 2 2 14 14

Hollow tanktop 3D

Sliver 10.5 0.5 - 1.5 1.5 14 14
Gold 10.5 0.5 - 1.5 1.5 14 14
Platinum 10.5 0.5 - 1.5 1.5 14 14

Hoodie 3D

Sliver 18.25 1 - 3 2.5 14.5 14.5
Gold 17.75 1 - 3 2.5 14.5 14.5
Platinum 17 1 - 3 2.5 14.5 14.5

Jacket 2D

Sliver 29 1 - 3 1.5 14.5 -
Gold 28.5 1 - 3 1.5 14.5 -
Platinum 28 1 - 3 1.5 14.5 -

Jacket 3D

Sliver 31 1 - - 1.5 14.5 14.5
Gold 30.5 1 - - 1.5 14.5 14.5
Platinum 29.5 1 - - 1.5 14.5 14.5

Legging 3D

Sliver 10.5 0.5 - - 1.5 14 14
Gold 10.5 0.5 - - 1.5 14 14
Platinum 10.5 0.5 - - 1.5 14 14

New Blanket

Children

Sliver 26 1.5 6 2 2 15 -
Gold 24.5 1.5 6 2 2 15 -
Platinum 23.75 1.5 6 2 2 15 -

New Blanket Large

Sliver 29 2 6 2.5 2.5 19 -
Gold 28 2 6 2.5 2.5 19 -
Platinum 26.75 2 6 2.5 2.5 19 -

New Blanket

X-Large

Sliver 30.5 2 7 2.5 2.5 22 -
Gold 29.5 2 7 2.5 2.5 22 -
Platinum 28.5 2 7 2.5 2.5 22 -

Polo Tshirt 3D

Sliver 13.25 1.5 - 2 1.5 14 14
Gold 12.5 1.5 - 2 1.5 14 14
Platinum 12 1.5 - 2 1.5 14 14

Puzze - 1000 pcs

Sliver 20 4.5 4.5 - 4.5 13 -
Gold 20 4.5 4.5 - 4.5 13 -
Platinum 20 4.5 4.5 - 4.5 13 -

Puzze - 500 pcs

Sliver 18 3 3 4.5 3 13 -
Gold 18 3 3 4.5 3 13 -
Platinum 18 3 3 4.5 3 13 -

Quilts King

(200x230)

Sliver 37 1.5 2.5 2.5 2.5 22 -
Gold 36.5 1.5 2.5 2.5 2.5 22 -
Platinum 36 1.5 2.5 2.5 2.5 22 -

Quilts Queen

(180x200)

Sliver 33 1.5 2 2 2 19 -
Gold 32.5 1.5 2 2 2 19 -
Platinum 32 1.5 2 2 2 19 -

Quilts Single

(130x150)

Sliver 26.5 0.5 1 1 1 15 -
Gold 26 0.5 1 1 1 15 -
Platinum 25.75 0.5 1 1 1 15 -

Quilts Superking

(230x280)

Sliver 42 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 -
Gold 41.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 -
Platinum 41 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 -

Quilts Twin

(150x200)

Sliver 28 0.5 1.5 1.5 1.5 15 -
Gold 27.75 0.5 1.5 1.5 1.5 15 -
Platinum 27.25 0.5 1.5 1.5 1.5 15 -

Reze

Sliver 35 - - 0 - 6 -
Gold 34.5 - - 0 - 6 -
Platinum 33.5 - - 0 - 6 -

Round Carpet

Large – 120

Sliver 26 2.5 - 2.5 2.5 19 -
Gold 25 2.5 - 2.5 2.5 19 -
Platinum 24.5 2.5 - 2.5 2.5 19 -

Round Carpet

Medium – 100

Sliver 20 2 - 2 2 17 -
Gold 19 2 - 2 2 17 -
Platinum 18.5 2 - 2 2 17 -

Round Carpet

Small – 60

Sliver 14.5 2 - 2 2 15 -
Gold 13 2 - 2 2 15 -
Platinum 12.5 2 - 2 2 15 -

Round Carpet

X.Large – 150

Sliver 38 5 - 5 5 29 -
Gold 37 5 - 5 5 29 -
Platinum 36.5 5 - 5 5 29 -

Rug Carpet Large

(152×244)

Sliver 46.9 17.25 - 17.25 17.25 17.25 -
Gold 44.5 17.25 - 17.25 17.25 17.25 -
Platinum 42.5 17.25 - 17.25 17.25 17.25 -

Rug Carpet Medium

(122×183)

Sliver 34.9 13 - 13 13 13 -
Gold 33 13 - 13 13 13 -
Platinum 32 13 - 13 13 13 -

Rug Carpet Small

(91×152)

Sliver 27.9 5.5 - 5.5 5.5 20 -
Gold 26.4 5.5 - 5.5 5.5 20 -
Platinum 24.5 5.5 - 5.5 5.5 20 -

Shoes - High top

EVA

Sliver 29 5 - 5 5 19 -
Gold 29 5 - 5 5 19 -
Platinum 29 5 - 5 5 19 -

Shoes - High top

EVA extra

Sliver 30 5 5 - 5 19 -
Gold 30 5 5 - 5 19 -
Platinum 30 5 5 - 5 19 -

Shoes - High top

VIP

Sliver 34 - - 0 - 6 -
Gold 33.5 - - 0 - 6 -
Platinum 32.5 - - 0 - 6 -

Shoes - High top

VIP Extra

Sliver 38 5 - 5 5 19 -
Gold 37.5 5 - 5 5 19 -
Platinum 37 5 - 5 5 19 -

Shoes - Low top

EVA

Sliver 29 5 - - 4 19 -
Gold 29 5 - - 4 19 -
Platinum 29 5 - - 4 19 -

Shoes - Low top

EVA extra

Sliver 29 5 - - 4 19 -
Gold 29 5 - - 4 19 -
Platinum 29 5 - - 4 19 -

Shoes - Low top

VIP

Sliver 32.5 - - 0 - 6 -
Gold 32 - - 0 - 6 -
Platinum 31 - - 0 - 6 -

Shoes - Low top

VIP Extra

Sliver 36.5 4 - 4 4 19 -
Gold 35.5 4 - 4 4 19 -
Platinum 35 4 - 4 4 19 -

Shoes - Sneaker

Sliver 29.5 5 5 5 5 18 -
Gold 28.5 5 5 5 5 18 -
Platinum 28.25 5 5 5 5 18 -

Short 3D

Sliver 13 0.5 - 2 1.5 14 14
Gold 12.75 0.5 - 2 1.5 14 14
Platinum 12.7 0.5 - 2 1.5 14 14

Sweatshirt 3D

Sliver 17 0.5 - 2.5 2.5 14.5 14.5
Gold 16.5 0.5 - 2.5 2.5 14.5 14.5
Platinum 15.75 0.5 - 2.5 2.5 14.5 14.5

Tanktop 3D

Sliver 9.25 0.5 - 1.5 1.5 14 14
Gold 9.25 0.5 - 1.5 1.5 14 14
Platinum 9.25 0.5 - 1.5 1.5 14 14

Tim Boot

Sliver 44.5 - - - 19 22 13
Gold 43.5 - - - 19 22 13
Platinum 42.5 - - - 19 22 13

Tshirt 3D

Sliver 9.5 0.5 - 1.5 1.5 14 14
Gold 9.25 0.5 - 1.5 1.5 14 14
Platinum 9 0.5 - 1.5 1.5 14 14

Winter Boot

Sliver 44.5 - - - 19 22 13
Gold 43.5 - - - 19 22 13
Platinum 42.5 - - - 19 22 13

Yeezy V2

Sliver 35 - - 0 - 6 -
Gold 34.5 - - 0 - 6 -
Platinum 33.5 - - 0 - 6 -

Zipper hoodie 3D

Sliver 24 1.5 - 3.5 2.5 19 19
Gold 23.5 1.5 - 3.5 2.5 19 19
Platinum 22.5 1.5 - 3.5 2.5 19 19

Long pant

Sliver 16.5 1 - 3 2 15 14.5
Gold 15.5 1 - 3 2 15 14.5
Platinum 15 1 - 3 2 15 14.5

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu hành trình kinh doanh của mình?

Thiết lập cửa hàng trực tuyến của bạn chỉ với một vài cú nhấp chuột.