Câu hỏi thường gặp và giải đáp từ Lionnix Team

Hiện tại đã qua 24h tracking chưa nổi?

Thời gian hiển thị tracking có thể sẽ kéo dài lên đến 96h ( thời gian trung bình là 36-48h) sau khi cung cấp tracking.