Câu hỏi thường gặp và giải đáp từ Lionnix Team

Tôi có thể sync đơn hàng lên hệ thống bằng cách nào?

Bạn có thể Import qua CSV hoặc Sync trực tiếp từ Woo, Shopify.

Link hướng dẫn sử dụng: https://lionnix.com/HowItWork