Câu hỏi thường gặp và giải đáp từ Lionnix Team

Làm thế nào để tôi có thể Fulfill order đầu tiên?

Để có thể Fulfill Order đầu tiên, hãy làm theo các bước sau

Bước 1:

Seller đăng ký tài khoản hệ thống tại trang: https://seller.lionnix.com
Liên hệ trực tiếp Support để active tài khoản hệ thống.

Hướng dẫn sử dụng hệ thống: http://doc.lionnix.com/

Bước 2: Lionnix tạo group support riêng cho Seller trên facebook với nhiệm vụ: hỗ trợ, và giải đáp cá các vấn đề về sản phẩm, dịch vụ, thanh toán, sự cố đơn hàng…
Bước 3:

Khi tiến hành đặt hàng, Seller cập nhật Order và Design lên hệ thống của Lionnix các thông tin sau:

1. File orders với đầy đủ thông tin để sản xuất và vận chuyển bao gồm:
Full name, Shipping address, City, Zip code, State, Country, SKU, Quantity, Variation, Note. (Order có thể Import qua CSV hoặc Sync trực tiếp từ Woo, Shopify, được cung cấp đầy đủ trong link hướng dẫn thao tác hệ thống)

2. File design: Cập nhật đầy đủ thiết kế (1 mảnh hoặc nhiều mảnh) và mockup sản phẩm. Lưu ý tên thư mục design phải trùng với SKU của order.

Sau đó Seller báo lại trong group support để LIONNIX xử lý đơn hàng.

Bước 4:

LIONNIX kiểm tra lại các thông tin đặt hàng:

1. Trường hợp thông tin đầy đủ: LIONNIX sẽ gửi lại Seller báo giá chi tiết cho đơn hàng.
2. Trường hợp thông tin bị thiếu: LIONNIX sẽ báo lại để Seller kịp thời bổ sung thông tin.

Bước 5: Seller thanh toán hoá đơn, sau khi hoàn tất thủ tục. Hệ thống Lionnix sẽ tự động chuyển sản xuất.
Sau thời gian sản xuất đã được mô tả (tương ứng với từng loại sản phẩm), Lionnix cập nhật tracking numbers lên hệ thống & thông báo lại cho Seller.