**Đối với hình thức vận chuyển ePacket, shipping surchage đã bao gồm trong Base
Cost

Sản phẩmSILVERGOLDPLATINUM
Hoodie 3D Lionnix191918.25
Sweatshirt 3D Lionnix17.517.516.5
Tshirt 3D Lionnix10.2510.259.5
Zipper hoodie 3D Lionnix24.2524.2523.25
Quilts King (200x230) Lionnix37.2537.2536.75
Quilts Queen (180x200) Lionnix33.533.532.5
Quilts Single (130x150) Lionnix26.526.526
Quilts Superking (230x280) Lionnix424241
Quilts Twin (150x200) Lionnix282827.5
Face mask (Pack 1)6.756.756.75
Face Mask (Pack 10)323232
Face Mask (Pack 3)141414
Face Mask (Pack 5)181818
Face Mask (Pack 6)212121
Face mask 3D (Pack 1)6.756.756.75
Face Mask 3D (Pack 10)19.519.519.5
Face Mask 3D (Pack 3)10.2510.2510.25
Face Mask 3D (Pack 5)131313
Face Mask 3D (Pack 6)151515
Face mask cotton (Pack 10)14.514.514.5
Face mask cotton (Pack 3)8.258.258.25
Face mask cotton (Pack 6)111111
Face mask POD (Pack 10)383838
Face mask POD (Pack 3)161616
Face mask POD (Pack 5)222222
Face mask POD (Pack 6)262626